Sağlık

Geçici koruma altında Türkiye’de ikamet etmekte olan Suriyelilerin, kamu kuruluşları tarafından sağlanan tıbbi servislerden ayrım gözetmeksizin ücretsiz şekilde yararlanma hakları vardır. Acil tıp hizmetleri ise Türkiye’de yaşayan herkese hizmet etmektedirler. 

Birincil, ikincil ve üçüncül basamak halk sağlığı hizmetlerine ilişkin masraflar, Türk vatandaşları ile eşit koşullar altında ve Sağlık Uygulama Tebliği uyarınca sağlanmaktadır.

Kamu sağlık kuruluşundan sevk alınmadığı veya acil bir durum olmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından hizmet alınması mümkün değildir. 

Sağlık hizmeti alınırken durumunuzu sağlık personeline doğru şekilde anlatmak oldukça önemlidir.  Bu konuda sıkıntı yaşayacağınızı düşündüğünüz durumlar için Arapça konuşabilen personele sahip olan Göçmen Sağlığı Merkezleri bulunmaktadır. Bu merkezlerle ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İstanbul’daki Göçmen Sağlığı merkezlerine ise bu linkten erişebilirsiniz.

Sağlık hizmetlerinden yararlanmak için Göç İdaresi’ne kayıt yaptırmak ön koşuldur.

DEVLET HASTANELERİ

Devlet hastanelerinde verilen hizmetlerden yararlanabilmek için geçici koruma belgenizde yer alan 99’la başlayan kimlik numarasına sahip olmanız gerekmektedir. Bu numarayla Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden SGK provizyon alabilmeniz mümkün olacaktır. 

Hastanelere gidebilmek için randevu alınması gerekmektedir. Bunu telefonunuzdan 182’yi arayarak veya MHRS sitesine girerek internetten yapabilirsiniz. Acil sağlık desteği almanız gereken durumlarda 112 hattını aramanız gerekmektedir. Bu gibi acil haller haricinde sağlık hizmetlerini ikamet ettiğiniz şehirde almanız gerekmektedir. Eğer bulunduğunuz il veya başka bir ildeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına, üniversite hastanelerine veya özel hastanelere sevk edilirseniz, sevk süreniz ayakta tedaviler için 5 iş günüdür. Bu süre geçildiği takdirde yeniden sevk alınması gerekmektedir. Kronik hastalığı bulunanlar ve tedavi veya kontrol için belgesi olan kişiler için sevkin geçerlilik süresi ise 30 gündür.

Randevu gününüzde hastaneye gittiğiniz zaman ilk olarak barkod numarası almanız gerekmekte, bunun içinse geçici koruma belgenizi yanında bulundurmanız gerekmektedir.

SAĞLIK KURULUŞLARI

Geçici koruma altındaki Suriyeliler; Geçici Barınma Merkezlerinde kurulan sağlık merkezlerinden, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık hizmeti sunan kurumlardan, üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden, özel hastanelerden, vakıf veya dernekler tarafından gönüllü olarak verilen sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. 

Birinci Basamak sağlık hizmetlerin müracaatlarını Aile Sağlık Merkezlerinin yanı sıra Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı Göçmen Sağlık Merkezlerinden yapabilirler.

Sunulan sağlık hizmetlerinin bazıları: 

  • Muayene 
  • Ayakta tedavi ve aşılama hizmetleri 
  • Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele
  • Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri
  • Madde bağımlılığı
  • İlaç 

Sağlık hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi için ikamet ettiğiniz ilin İl Sağlık Müdürlüğünün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

Hakkımızda Faydalı Bilgiler Etkinlikler Başarı Hikayeleri

This website is created with the financial support of the Qudra Programme financed by the European Union and German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.Its contents are the sole responsibility of Nidaa Project and do not necessarily reflect the views of the European Union and German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development