Hukuk

Hukuki destek, sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz ve koruyabilmeniz için önleyici veya zarar giderici yardımların tümüne verilen isimdir. Bu destek, öncelikli olarak hukuk eğitimi almış ve baroya kayıtlı avukatlar tarafından temin edilmekle beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla barolar tarafından da sağlanabilir. Yasalar gereği, Türkiye’de avukatlık mesleğini sadece Türkiye vatandaşları icra edebilir. Dolayısıyla, resmi olarak hukuki destek alacağınız kişilerin Türkiye vatandaşı olduğundan ve baroya kaydı bulunduğundan emin olmak sizi kötü niyetli üçüncü şahıslardan koruyacaktır. Avukatlar bürolarda çalışabileceği gibi, mesleklerini serbest olarak da gerçekleştirebilirler.

Bir gerçek veya tüzel kişinin hak iddiasından veya taraflar arası uyuşmazlıktan kaynaklanan durumların yargıya başvurma yoluyla nihai olarak karara bağlandığı süreçlere dava denir. Davalar kişiler arasında gerçekleşebildiği gibi, hak ihlalinin devlet tarafından gerçekleştirildiği durumlarda devlete karşı açılabilir. Bunun yanında kişinin bir suç işlemesi durumunda da hukuki süreç dava yoluyla ilerler.

Küçük yaşta olan veya akli dengesi yerinde olmayan kişiler hariç herkes hak ihlallerine karşı dava yoluna gitme hakkına sahiptir. Kişinin dava açma ehliyeti olmadığına mahkemelerce karar verilir. Aksi durumlarda kişinin dava açma hakkı olduğu varsayılır. Dava açma yetkinliğine sahip olmayan kısıtlı kişiler veli (çocukların ebeveynleri) ve vasi (akli açıdan kısıt teşkil edilen durumlarda temsilci) adı verilen kanuni temsilciler tarafından temsil edilirler. Özel durumlar haricinde yukarıdaki durumlardan muzdarip olmayan kişilerin tamamının kendi davalarını açıp bunların takibinde bulunma hakları vardır. Avukat tutmak istisnai durumlar haricinde kanunen gerekli olmamakla beraber, bir avukata sahip olmak işlerinizi su götürmez bir şekilde kolaylaştıracaktır. Avukatlar size hukuki danışmanlık verebilir, davalarda sizi temsil edebilir, şahsen yapmanızın kanunlarla zorunlu olduğu haller haricinde sizin yerinize tüm işlemlerinizi yerine getirebilirler.

Avukatlık hizmetine ihtiyacınız olduğu durumlarda seçtiğiniz avukatla iletişime geçip avukatlık sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. Bu sözleşmenin yazılı olması sizin için daha faydalı olacaktır. Bunun yanı sıra avukatınızın sizi temsil edebilmesi için kendisine vekaletname vermeniz gerekmektedir. Bu vekaletnamenin noter tasdikli olması sizin için avantaj teşkil edecektir.

Avukatınız, bu işlemlerin ardından sizi davalarda temsil edebilir ve yerinize hukuki işlemlerinizi gerçekleştirebilir.

Hakkımızda Faydalı Bilgiler Etkinlikler Başarı Hikayeleri

This website is created with the financial support of the Qudra Programme financed by the European Union and German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.Its contents are the sole responsibility of Nidaa Project and do not necessarily reflect the views of the European Union and German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development