Geçici Koruma

Geçici koruma, ülkesinden güvenlik sebebiyle ayrılmak durumunda kalıp Türkiye’ye giriş yapmış ve geri dönmesi mümkün olmayan kişilere 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu İle Geçici Koruma Yönetmenliği kapsamında sağlanan bir haktır. Bu haktan 2011 yılında ülkelerinde başlayan savaş nedeniyle sınır komşusu Suriye’den ülkemize gelen insanlar, vatansızlar ve mülteciler istifade edebilirler. Geçici koruma kapsamına alınmak isteyen kişiler, kayıt istasyonlarından ön kayıt belgesi aldıktan ve bu belgenin süresinin dolmasından sonra  İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurup Geçici Koruma Kimlik Belgesi almalıdırlar.

Ön kayıt belgesi almak isteyen kişiler aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmak durumundadır. Aksi takdirde bu işlem gerçekleşemez.

 • Kimlik belgesi( Hüviyet belgesi, pasaport, sürücü belgesi, aile cüzdanı, diploma, askerlik belgesi vb.) aslı ve tercümesi
 • Beyana dair dilekçe
 • İkamet adresini gösterir belge (kira sözleşmesi, elektrik su faturası vb.)
 • Yeni doğan bebekler için doğum belgesi ile anne ve babanın ‘’ Geçici Koruma Kimlik Belgesi” veya “Ön Kayıt Belgesi

Ön kayıt belgesini edinen Suriye uyruklu yabancılar bu belgeyi kullanarak geçerlilik süresi olan 30 gün boyunca acil sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Bu belgede yer alan ve 99 ile başlayan kimlik numarası, sonradan alınacak olan Geçici Koruma Kimlik Belgesi için de aynı şekilde geçerli olmaktadır. Geçici Koruma Kimlik Belgesi, geçici koruma kapsamında Suriye uyruklu yabancılara kayıtlı oldukları ilde konaklama ve çeşitli hak ve hizmetlere erişimlerini sağlayan, kimlik bilgileri, numarası ve ikamet etmekle yükümlü oldukları ili içeren ücretsiz belgenin ismidir. Bu belgeye sahip olan kimseler belgenin üzerinde yazan ile sınırlı olmakla beraber sağlık, çalışma, barınma, eğitim, sosyal yardımlar ve hizmetlerden faydalanma, tercümanlık ve hukuki danışmanlık hizmeti alma haklarını kazanırlar. Geçici koruma kayıtlarını yapmak isteyen kişilerin, ilgili ilde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Geçici Koruma Kimlik Belgesine sahip olan kişilere atanan ve 99 ile başlayan kimlik numarası ile yukarıda bahsedilen hizmetlerin yanı sıra noterlik hizmetleri, abonelik hizmetleri ile banka işlemleri gibi resmi işlemler de yerine getirilebilmektedir. Daha önceleri 98 ile başlayan kimlik numarasına sahip olan Suriye uyruklu yabancılar, http://www.goc.gov.tr adresini ziyaret edip eski kimlik numaralarını girerek 99 ile başlayan yeni kimlik numaralarına ulaşabilirler. 

Geçici Koruma Kimlik Belgesinde yer alan ikamet ilinin değişimi yalnızca evlilik, yakın akrabaların başka ilde olması, bulunulan ilde tedavisi mümkün olmayan bir sağlık probleminin olması, başka bir ilde eğitim almak veya çalışmak istenmesi durumları haricinde mümkün olmamaktadır. Bu şartlardan birini veya birkaçını sağlayan kişiler il değişimi müracaatı sırasında aşağıdaki belgelere ihtiyaç duyacaklardır.

 • Geçici Koruma Kimlik Belgesi
 • İkamet etmek istediğiniz ildeki yakınınızın Geçici Koruma Kimlik Belgesi ve ikamet adresi bilgileri
 • Aile defteri veya pasaport bilgileri
 • İkamet etmek istediğiniz ilde gitmek için yol izin belgesi
 • Noter huzurunda yapılmış kira sözleşmesi, yerleşim yeri belgesi veya kendi adınıza kayıtlı elektrik/su/doğalgaz faturası 
 • Oturulan konut maliki iseniz tapu fotokopisi

Başka bir ili ziyaret etmek veya daimi olarak kalmak, ülkesine kesin dönüş yapmak veya farklı bir ülkeye gitmek için seyahat edecek Suriye uyruklu yabancıların bulundukları ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü veya ikamet edilen ilçe kaymakamlığından yol izin belgesi almaları gerekmektedir. Eğer gidilecek il ülke dışındaysa başvuru yalnızca İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden mümkün olmaktadır. 15 gün geçerliliği olan bu belgenin bitiminin ardından 3 gün içerisinde İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bildirimde bulunmak zorunludur. Eğer çeşitli sebeplerle bunu yapmak mümkün değilse, seyahat edilen ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvurarak belgenin uzatılması talep edilebilir. Yol izin belgesi alacakların geçici koruma kimlik belgelerini hazır bulundurması gerekir. Eğer sağlık veya eğitimle ilgili bir acil durum varsa ve valilik tarafından uygun görülürse ön kayıt belgesi de geçerli olmaktadır.

Yukarıda sözü edilen seyahatin amacının Suriye’ye yerleşmek olduğu durumlarda gönüllü geri dönüş söz konusudur. Bu gibi durumlarda geri dönüşten 15 gün önce kayıtlı olunan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönüllü geri dönüş için çıkış izni başvurusu yapılmalıdır. Bu izne sahip kişiler Suriye sınırındaki illerden karayolu aracılığıyla çıkış yapabilmektedirler. Geri dönüş yapmak isteyen kişilerin Geçici Koruma Kimlik Belgesi, varsa pasaportlarının fotokopisi ve yol izin belgelerine ihtiyaçları vardır.

Eğer gönüllü geri dönüş söz konusu değilse ve yolculuk üçüncü bir ülkeye gerçekleşecekse yine çıkış yapılmadan 15 gün önce İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuruda bulunulmalıdır. Gönüllü geri dönüşten farklı olarak üçüncü ülkeye çıkış yapacakların aşağıdaki belgeleri hazır bulundurmaları gerekir. Bu başvuru yalnızca bir defa yapılır. Ancak alınan iznin mücbir sebeplerle kullanılamaması halinde  yol izin belgesinin süresi bitmeden uzatma başvurusunda bulunulabilir.

 • Geçici Koruma Kimlik Belgesi
 • Pasaport ve vizenin aslı
 • Ülke içinde seyahat amacıyla alınmış yol izin belgesi
 • Gideceği ülkedeki yakınlarının ikamet veya kimlik fotokopisi

Geçici Koruma Kimlik Belgesini ikamet izni almak için sonlandırmak isteyen kişilerin kayıtlı oldukları İl Göç İdaresi Müdürlüğündeki sorumlu kişiye kimlik belgelerini göstererek bu belgenin iptalini talep etmeleri gerekmektedir. Bu durum ikamet izninin getirdiği haklardan faydalanma olanağı sağlarken Geçici Koruma Kimlik Belgesinin sağladığı hak ve hizmetlere erişimin sonlanması anlamına gelir.

İkamet iznine sahip olmak ise izin sahibine aşağıdaki hakları tanır:

 • Alınacak ikamet izni ile ülkede yasal kalış hakkı
 • Çalışma iznine başvuru hakkı
 • 5901 sayılı kanun kapsamında şartları taşıması halinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına müracaat hakkı sağlar.
 • Vize süreci olmaksızın ülkeye giriş-çıkış hakkı sağlar.

Son olarak Geçici Koruma bazı özel durumlarda sona ermektedir. Bu durum, bakanlar kurulu kararıyla, üçüncü bir ülkeye çıkış yapılması veya üçüncü bir ülkenin korumasından faydalanılması, kişinin kendi isteğiyle Türkiye’den ayrılması, ikamet iznine başvurması ve hayatını kaybetmesi durumlarında gerçekleşir.

Hakkımızda Faydalı Bilgiler Etkinlikler Başarı Hikayeleri

This website is created with the financial support of the Qudra Programme financed by the European Union and German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development.Its contents are the sole responsibility of Nidaa Project and do not necessarily reflect the views of the European Union and German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development